Pažeidus KET

PAŽEIDUS KELIŲ EISMO TAISYKLES / PRARADUSIEMS TEISĘ VAIRUOTI

Papildomi vairuotojų kursai praradus vairuoto pažymėjimą yra skirti asmenims, kurie pažeidė kelių eismo taisykles (KET), bei pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems 2 metų stažo), kurie pažeidė KET.

Norint atgauti vairuoto pažymėjimą visi asmenys privalo kursus išklausyti vairavimo mokykloje.  Toks vairuotojų mokymas trunka vieną dieną iš anksto susitarus su vairavimo mokyklos administracija.

Praradusieji vairuotojo pažymėjimą, vairavimo mokyklai privalo pateikti teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo atimtos vairavimo teisės.

Pažeidus KET, papildomas vairuotojų mokymas, praradusiems teises

Vairuotojo pažymėjimas galima būti atimamas dėl:

 • vairuotojų pareigų pėstiesiem nesilaikymo;
 • lenkimo taisyklių nepaisymo;
 • naudojimosi mobiliojo ryšio priemonėmis;
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymo, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo;
 • važiavimo per sankryžas;
 • vairuotojų nesinaudojimo saugos diržais;
 • motociklininko šalmo nenaudojimo;
 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu;
 • kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės);
 • taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

Pagrindinis dokumentas, nustatantis ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai – administracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas.

MOKYMO KURSĄ SUDARO:

 

 1. Ne trumpesnis kaip 45 minučių trukmės teorijos kursas (pažymėtina – daromas vaizdo įrašas)kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų teorinių žinių šiomis temomis:
 • KET naujovės;
 • atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės;
 • eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, šių įvykių statistika;
 • rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti;
 • saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas.
 1. Ne trumpesnis kaip 90 minučių trukmės psichologijos kursas (pažymėtina – daromas vaizdo įrašas), kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų žinių šiomis temomis:
 • vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje;
 • emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę;
 • alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui;
 • vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save;
 1. Atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone (pažymėtina – daromas vaizdo įrašas), (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus su A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones), kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką.
 2. Ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė. Šios analizės tikslas – suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti, kaip jų išvengti.
 3. Žinių patikrinimo testas.
Baltijos vairavimo mokykla registracijos forma

REGISTRACIJAI REIKALINGA:

 • Administracinio teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • Vairuotojo pažymėjimas, jei jis nėra atimtas;
 • Su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelė arba pasas);
 • Pažeidimo aprašą (galima užpildyti vairavimo mokykloje);
 • Medicininė pažyma.

Kursų kaina: 85 Eur / vienam asmeniui

© 2018. Baltijos vairavimo mokykla. Visos teisės saugomos.