Pažeidus KET

PAŽEIDUS KELIŲ EISMO TAISYKLES (KET) PAPILDOMAS MOKYMAS PRIVALOMAS VAIRUOTOJAMS:

 

 1. PRADEDANTIESIEMS VAIRUOTOJAMS (NETURINTIEMS 2 METŲ STAŽO), KURIE PAŽEIDĖ KET TAISYKLES DĖL:
 • vairuotojų pareigų pėstiesiems;
 • lenkimo taisyklių;
 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis;
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo;
 • važiavimo per sankryžas;
 • vairuotojų naudojimosi saugos diržais;
 • motociklininko šalmais pažeidimais;
 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu;
 • kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės);
 • taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.
 1. VAIRUOTOJAMS, KURIEMS BUVO ATIMTA TEISĖ VAIRUOTI DĖL KET PAŽEIDIMŲ:

Pagrindinis dokumentas, nustatantis ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai – admistracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!

MOKYMO KURSĄ SUDARO:

 1. ne trumpesnis kaip 45 minučių trukmės teorijos kursas (pažymėtina – daromas vaizdo įrašas) kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų teorinių žinių šiomis temomis:
 • KET naujovės;
 • atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės;
 • eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, šių įvykių statistika;
 • rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti;
 • saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas.
 1. ne trumpesnis kaip 90 minučių trukmės psichologijos kursas (pažymėtina – daromas vaizdo įrašas), kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų žinių šiomis temomis:
 • vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje;
 • emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę;
 • alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui;
 • vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save;
 1. atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone (pažymėtina – daromas vaizdo įrašas), (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus su A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones), kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką.
 2. ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė. Šios analizės tikslas – suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti, kaip jų išvengti.
 3. Žinių patikrinimo testas.

REGISTRACIJAI REIKALINGA:

Vairuotojas, ateidamas mokintis, turi turėti:

 • Administracinio teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis jam buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • vairuotojo pažymėjimą, jei jis nėra atimtas;
 • Su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą(tapatybės kortelė arba pasas);
 • Pažeidimo aprašą.(galima užpildyti vairavimo mokykloje)

Baigus papildomą vairuotojų mokymą, išduodame papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną.

 

KURSŲ KAINA:

Vienam asmeniui – 90.00 Eur.

DĖL KURSŲ PRADŽIOS KREIPTIS TEL.: +370 672 87 714

 

 

© 2018. Baltijos vairavimo mokykla. Visos teisės saugomos.